Ανακαίνιση σπιτιού στην Άνω Κυψέλη

Ανακαίνιση σπιτιού στο Μέτς

Ανακαίνιση σπιτιού στο Μετς

Ανακαίνιση σπιτιού στο Παγκράτι - Κουζίνα

Ανακαίνιση σπιτιού στο Παγκράτι

Μελέτη για την ανακαίνιση σπιτιού 100τμ

Μελέτη για την ανακαίνιση σπιτιού 30τμ - εξώφυλλο

Μελέτη για την ανακαίνιση διαμερίσματος 30τμ

Ανακαίνιση σπιτιού στην Κυψέλη

Πλήρης ανακαίνιση σπιτιού στην Κυψέλη

Μελέτη ανακαίνισης σπιτιού 50τμ

Μελέτη για την ανακαίνιση σπιτιού 50τμ

Ανακαίνιση διαμερίσματος στην Ηλιούπολη - Κουζίνα

Ανακαίνιση σπιτιού στην Ηλιούπολη

Ανακαίνιση σπιτιού στην Καλλιθέα

Ανακαίνιση διαμερίσματος στην Καλλιθέα