Μόνωση ταράτσας - Προκατασκευασμένες πλάκες θερμομόνωσης

Ενδεικτικό κόστος και σειρά εργασιών για τη μόνωση ταράτσας.

 

Δείτε πώς θα δώσετε οριστικό τέλος στα προβλήματα υγρομόνωσης και θερμομόνωσης της ταράτσας σας.
Η παρακάτω λύση είναι ιδανική για παλιά κτίρια στα οποία δε θέλουμε να προσθέσουμε ιδιαίτερα βάρη στην ταράτσα τους.

Το πρόβλημα:

Την πρώτη φορά που επικοινώνησε ο Θανάσης μαζί μας, ζήτησε βοήθειά σχετικά με προβλήματα στη μόνωση του σπιτιού του.
Κλείσαμε ένα ραντεβού και επισκεφτήκαμε το κτίριο στο οποίο διαπιστώσαμε εκτεταμένα ζητήματα υγρασίας και μούχλας.
Ανεβαίνοντας στην ταράτσα, τα πράγματα έγιναν προφανή με την πρώτη ματιά.
Τα παλιά ασφαλτόπανα είχαν αρχίσει να ξεκολλάνε και να σκίζονται, δεν υπήρχε καθόλου εξαερισμός στη μόνωση και η σύνδεση της μόνωσης με τις υδρορροές ήταν τουλάχιστον ελλιπής.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Θανάσης έθεσε και το ζήτημα της θερμομόνωσης.

Αφού εξηγήσαμε λεπτομερώς την τεχνική, το κόστος και την εγγύηση, δώσαμε τα χέρια και ξεκινήσαμε.

Προετοιμασία του υποστρώματος:

1. Τα παλιά ασφαλτόπανα αποξηλώθηκαν και η πίσσα με την οποία είχαν κολληθεί πλύθηκε με πιεστικό.
2. Η πλάκα ελέγχθηκε σχολαστικά και αφαιρέθηκαν όλα τα σαθρά μέρη της επικάλυψης.
3. Σε όσα σημεία βρέθηκαν λακούβες στις οποίες θα λίμναζε νερό, γέμισαν με ισχυρή τσιμεντοκονία.
4. Τα ταρατσομόλυβα αντικαταστάθηκαν με καινούργια για να διαφαλιστεί ότι όλα νερά θα πηγαίνουν στις υδρορροές.

Τοποθέτηση υγρομόνωσης:

1. Η ταράτσα βάφτηκε με καινούργια πίσσα.
2. Τοποθετήθηκαν νέα ασφαλτόπανα με πάχος 4,5mm της ΕΣΧΑ
3. Τα ασφαλτόπανα στερεώθηκαν περιμετρικά με λάμα αλουμινίου και μαστίχη ώστε να σφραγιστούν οι άκρες.
4. Τοποθετήθηκαν εξαεριστικά για να εκτονώνονται οι ανερχόμενοι υδρατμοί.

Τοποθέτηση θερμομόνωσης:

1. Τοποθετήθηκαν θερμομονωτικές πλάκες σάντουιτς της DOW, με μια στρώση εξηλασμένης πολυστερίνης πάχους 5cm και μια στρώση σκυροδέματος πάχους 2cm. Έτσι πετύχαμε βατή τελική επιφάνεια με χαμηλό βάρος μόνωσης.
2. Περιμετρικά της μόνωσης τοποθετήθηκε καθαρό χαλίκι σε αυλάκι με πλάτος 10cm. Έτσι πετυχαίνουμε σωστή απορροή και ταυτόχρονα αρμό για την εκτόνωση της διαστολής της μόνωσης.

 

Σειρά εργασιών

Το κόστος:

Το κόστος για την παραπάνω μόνωση ταράτσας κυμαίνεται από 40€/τ.μ. έως 50€/τ.μ. + Φ.Π.Α. ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και το μέγεθος κάθε δώματος.

Leave a Reply