Σχεδιασμός, επίβλεψη κατασκευής και διακόσμηση στου Ζωγράφου

μελέτη ανακαίνισης σπιτιού 90τμ

Μελέτη για την ανακαίνιση σπιτιού 90τμ

Μελέτη για την ανακαίνιση σπιτιού 100τμ

Μελέτη για την ανακαίνιση σπιτιού 30τμ - εξώφυλλο

Μελέτη για την ανακαίνιση διαμερίσματος 30τμ

Μελέτη ανακαίνισης σπιτιού 50τμ

Μελέτη για την ανακαίνιση σπιτιού 50τμ

Μελέτη ανακαίνισης σπιτιού 80τμ - Εξώφυλλο

Μελέτη για την ανακαίνιση σπιτιού 80τμ

Μελέτη για την ανακαίνιση σπιτιού 120 τμ

Μελέτη για την ανακαίνιση σπιτιού 120τμ